ยืมเงินทรู วิธียืมเงิน TruemoveH ยืมเงินทรูมูฟเอช 50 บาท 40 บาท 30 บาท 10 บาท

บริการให้ใช้ทันใจจากทรูมูฟเอช ให้ยืมโทร ยืมเน็ต ยืมวัน และ ยืม WiFi ฉุกเฉิน TruemoveH บริการให้ใช้ทันใจให้ยืมนาทีโทร จะชำระค่ายืมอัตโนมัติเมื่อเติมเงินครั้งถัดไป รายละเอียด การยืมกด โทรทุกเครือข่าย 5 นาที (ค่าธรรมเนียม 2 บาท) *919*1# โทรทุกเครือข่าย 25 นาที (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) *919*12# บริการให้ใช้ทันใจให้ยืมเน็ต จะชำระค่ายืมอัตโนมัติเมื่อเติมเงินครั้งถัดไป รายละเอียด การยืมกด…