ยกเลิกข้อความ AIS เสียเงินทั้งหมด ยกเลิกข้อความกินเงิน AIS

การ ยกเลิกข้อความ AIS (SMS) กินเงินเอไอเอส ยกเลิกข้อความ ais หากกล่องข้อความของคุณเต็มไปด้วยข้อความขยะ [...]