การกู้ยืมเงินในตอนที่เสียเครดิต ติดเครดิตบูโร

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ยืมได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับประวัติเครดิตของตน สินเชื่อที่ไม่ถูกต้องช่วยในการรองรับความต้องการทางการเงินของผู้กู้ที่มีประวัติเครดิตไม่ดี ผู้ให้กู้เงินส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะไม่ให้วงเงินกู้สำหรับผู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ แต่ปัจจุบันมี บริษัท หลายแห่งเสนอสินเชื่อที่ไม่ถูกต้องสำหรับเกือบทุกวัตถุประสงค์เช่นสินเชื่อรถเครดิตที่ไม่ถูกต้องสินเชื่อบุคคลสินเชื่อที่ไม่ถูกต้องเครดิตสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่ดีและอื่น ๆ อย่างไรก็ตามผู้ให้กู้เงินส่วนใหญ่จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสำหรับสินเชื่อที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ผู้ที่มีเครดิตไม่ดี เครดิตเลวร้ายเกิดขึ้นได้อย่างไร คนที่ได้รับการพิจารณาว่ามีประวัติเครดิตแย่ [...]